Bartın Sanal Tur

2016-12-03 23:25:00
Bartın Sanal Tur | görsel 1
Bartın Sanal Tur | görsel 2
Bartın Sanal Tur | görsel 3

    http://360sanalturbartin.com/tr/project/tum-noktalar/ Devamı

TARİHE BİR NOT: Kozcağız Adının Kaynağı

2015-04-10 21:46:00

Koz (ceviz) ile ilgili adlar Türklerin elma ve armut gibi üretimine önem verdiklerini gördüğümüz bir diğer meyve ise cevizdir. 11. yüzyılda bu meyvenin ne kadar yaygın olduğunu, Kasgarlı Mahmud’un ifadelerinden çıkarabilmekteyiz. O zamanlarda ceviz “yagak” olarak bilinmekte ve bu meyvenin yetistiği yere ise “yagaklık” adı verilmekteydi. Ceviz, sadece meyvesinden dolayı değil, ağacının türlü sekillerde değerlendirilmesinden dolayı da kıymetli idi. “Dilenciye bin ceviz borcumdur, buna ilaveten dayanması için bir de dayak veririm.” seklinde ifade edilebilecek bu atasözünü Kasgarlı Mahmud eserine almıs ve cevizin Türk sosyal hayatındaki yerini göstermistir. 13-15. yüzyıllar Kastamonu ve çevresinde  ceviz ile ilgili yer adlarına hiç rastlanmaz. Bugün Araç’a bağlı Cevizlik ve Durağan’a bağlı Cevizlibağ köylerinin adları sonradan verilmistir. Eski Türkçede cevizin yerine kullanılan “koz” ile ilgili Kastamonu ve çivarında pek çok yer adı bulunmaktadır. Esasen ceviz, Arapçadan Farsçaya ve oradan da Türkçeye geçmistir. Dolayısıyla bu dillerle pek ilgisi olmayan Türk boyları Kastamonu çevresinde kurdukları köylere ad verirken kendi literatürlerinde olan kelimeleri kullanmıslardır. Bu sebeple cevizle ilgili yer adlarında daha çok “koz” kelimesi karsımıza çıkar. Bu da bize yöredeki yerlesmelerin ne kadar eski olduğunu göstermekte ve bu havaliye yerlesen Türk boylarının eski kültür numunelerini basarı ile nasıl muhafaza ettiklerini izah etmektedir. Kastamonu evkaf kayıtlarında ceviz kelimesinden ziyade, ya “koz ağacı” veya Farsça ceviz manasına “girdgân” kelimesi kullanılmıstır.  Koz ile ilgili... Devamı

Uluslu İbrahim Efendi'nin tarihe not düşen Bartın kayıtları

2014-12-23 23:28:00

Talat Mümtaz Yaman “Cihannüma’nın İlaveli Nüshası” Ülkü Halkevleri Dergisi, cilt XV, sayı 85, 86 ve 87, Ulusal Matbaa, Ankara, 1940 Atlas-ı İbrahim Efendi (1749-50) iki cilt olarak yazılmıştır. Döneminde Safranbolu’ya bağlı Ulus Nahiyesi’nin Yeniköy, Küçük Endüz Köyü’nde doğan Osmanlı seyyah ve coğrafyacısı Seyyid İbrahim Hamdi (1680- 1762?) işi nedeniyle Rumeli’de bulunmuş 1142 (hicri, 1729-30 miladi) yılında annesini ziyaret amacıyla memleketine gelmiş ve bu gezisi sırasında uğradığı yerlerle ilgili önemli ayrıntıları not etmiş ve Atlas’ın 1. cildinde yayınlamıştır. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi müdürlerinden Talat Mümtaz Yaman 1934 senesinden itibaren eserin 1. cildi üzerinde geniş incelemelerde bulunmuş; memleketine dair verdiği bilgileri Halkevleri yayını olan Ülkü Dergisi’nde yayınlamıştır. Ancak, Talat Mümtaz Yaman’ın özel kütüphanesinde bulunan Atlas’ın 1. cildi 1942 senesinde çıkan Kastamonu yangınında evi ve diğer eserleriyle birlikte yanmıştır. 1. ciltten geriye ancak Talat Mümtaz Yaman Hocanın Ülkü ve Konya Dergilerinde yayınlamış olduğu kısımlar kalmıştır. İbn-i Battuta Seyahatnemesi’nden (1334 miladi) sonraki bilinen en eski yazılı eser olma özelliği nedeniyle Atlas-ı İbrahim Efendi, Paflagonya için çok önemli bir kaynaktır. (Varak 312) “…Zağfranbolı:altmış beş derece tul ve kırk bir derece yirmi dakika arzda on iki mahallesi ve dört camii iki hamamı ve hancer hoca mükellef bir han yapdırmışdır bir viran kal’ası ve Yauz köyü Eflani tarafına Rum keferesi karyeleri ve şehirlünin ekserinde bağ evleri olub yaz günlerinde bağlara nakl ideler ve zemininde zağfran eyü olmagla tarlası gayet zikıymettir mesela İstanbuli kile buğday e... Devamı

1845 Yılı Kumluca yöresine ait nüfus kayıtları

2013-08-25 00:33:00
1845 Yılı Kumluca yöresine ait nüfus kayıtları | görsel 1

Yöremiz Osmanlı döneminde; Kastamonu Eyaletine bağlı olup, Kastamonu eyaleti; Liva-i Kocaeli, Liva-i Bolu, Liva-i Viranşehir ve Liva-i Kastamonu (merkez) livalarından oluşmaktadır.    Liva-i Viranşehir ise; bugünkü bartın, karabük, çaycuma, safranbolu, yenice ve gökçebeyi de içine alan bir alana verilen addır.    Viranşehir, Şahabettin, Korukavak maa Kızılbey, Yenice-i Eflani, Aktaş, Oğlakdere, Taraklı, Borlu (nam-ı diğer Zağferenbolu), Tefen (gökçebey), Gölpazarı-i Borlu, Eflani, Borlu, Ovayüzü, Keçinos, Ulus, Zernene, Amasra, Bartın (nam-ı diğer Onikidivan), Çarşamba-i Bolu (çaycuma), Perşembe-i (namı diğer Yedidivan), Yörkhan-ı Taraklı kazalarından oluşmaktadır.  Yukarıda yer alan 1845 tarihli Nufus kayıtlarında Kecinos (Kocanas) kazası da ; Kecideresi ve Doğan alt kazalarına ayrılır. Kecideresi kazası;  Sarı Hasan (Hasan Köy), İncirler, Ürkütler, Kumluca, Bebükler, Kirsin, Kavaklı, Kaldırım ve Dibektaş köylerinden müteşekkil olup en kalabalık köy (karye) kirsin'dir. Doğan Kazası ise; Döngeller, Bağdatlı ve Doğan köylerinden müteşekkildir.  ayrıca bazı kaynaklarda , cubuklu, kıyıklar, helkeme, diyve ve kızıllar köyleri de ulus kazasına bağlı olup büyük ihtimal bu sebeple bu kayıtta yer almamakadır. Kuzey Batı Anadolu tarihi araştırmalarında da helkeme ve diyve isimlerinin Anadolu'nun Türkleşmesinden öncede kullanıldığı yer almaktadır.    ... Devamı

Kumluca 2013

2013-07-16 17:04:00
Kumluca 2013 | görsel 1
Kumluca 2013 | görsel 2
Kumluca 2013 | görsel 3

ccaymaz arşivinden Devamı

Köylerden Kar Manzaraları - 2013

2013-03-18 15:38:00
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 1
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 2
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 3
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 4
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 5
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 6
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 7
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 8
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 9
Köylerden Kar Manzaraları - 2013 | görsel 10

Fotoğraflar Yüksel Çetin tarafından çekilmiştir. Devamı

Kumluca ve çevresinden yeni resimler

2013-02-15 16:10:00
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 1
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 2
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 3
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 4
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 5
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 6
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 7
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 8
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 9
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 10
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 11
Kumluca ve çevresinden yeni resimler | görsel 12

Kumluca ve cevresinden yeni resimler. kaynak belirterek kullanabilirsiniz. Kumluca'nın tanıtımı için orjinal halleri mevcuttur. kumluca74@yandex.com mail yolu ulaşabilirsiniz.  Devamı

Bir zamanlar

2013-02-15 15:55:00
Bir zamanlar | görsel 1
Bir zamanlar | görsel 2
Bir zamanlar | görsel 3
Bir zamanlar | görsel 4
Bir zamanlar | görsel 5
Bir zamanlar | görsel 6

hiç sap arabasının üstüne oturdunuz mu ya da çift sürdünüz mü. hepsi mazide kaldı. kumluca bartın Devamı